Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PUBLICADAS AS BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/A TRABALLADOR/A SOCIAL E UN/A TÉCNICO/A DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

O Concello de Campo Lameiro acaba de publicar as bases que rexirán o proceso de selección e contratación en réxime laboral temporal por substitución por enfermidade dun/a traballador/a social e un/a técnico/a de Desenvolvemento Local.

En ámbolos dous casos con reserva de posto de traballo das persoas que ocupan os respectivos postos recollidos na Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Campo Lameiro que foi aprobada polo Pleno de data 19 de abril de 2019, así como formar lista de agarda para futuras eventualidades das necesidades do servizo, no caso do/a ténico/a de Desenvolvemento Local vencellado á subvención concedida pola Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.

BASES PROCESO SELECCION TRABALLADOR/A SOCIAL:
Bases seleccion TRABALLADORA SOCIAL 2021BASES SUSTITUCION AEDL 2021

BASES PROCESO SELECCIÓN TÉCNICO/A DESENVOLVEMENTO LOCAL:
BASES SUSTITUCION AEDL 2021

20210331_Resolución_Resolución_CORRECION ERROS NAS BASES DE CONVOCATORIA (2)20210405_Resolución_Resolución_RESOLUCION ALCALDIA DE DESIGNACIÓN MEMBROS DO TRIBUNAL (1)20210405_Resolución_Resolución_RESOLUCION DA ALCALDIA DE NOMEAMENTO MEMBROS DO TRIBUNAL

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS:

Resolución de Alcaldía aprobando a Lista provisional

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS:

Resolucion de Alcaldia apro bando a Lista definitiva

RESULTADO DE PROBAS FINAIS DA SELECCIÓN DE TRABALLADOR/A SOCIAL:

ANUNCIO RESULTADO PROBAS FINAIS

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS POSTO DE TÉCNICO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL:

Resolucion de Alcaldia aprob ando a Lista provisional

Decreto_Resolucion de Alcaldia aprobando a Lista definitiva

RESULTADO TÉCNICO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL:

Publicacion_Anuncio do Resultado de Barem ación e de Puntuación Total do Proceso

Back to top