Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dependencias do Concello:
A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1
36110 Campo Lameiro
Telf:986 75 20 34 – 986 752 484
Fax: 986 75 20 84

Correo electrónico:
alcaldia@campolameiro.com
oficinas@campolameiro.com
biblioteca@campolameiro.com
tecnicoempleo@campolameiro.com
servizossociais@campolameiro.com
secretaria@campolameiro.com obradoiro@campolameiro.com

Servizo de Taxis:
Javier Silva Prieto, A Lagoa 630 671 866
Paz Vidal Fontenla, 697 813 661
David Carramal, 699 455 535

ASOCIACIÓNS E ENTIDADES LOCAIS:
Asociación Cultural “Vintureira” 986 684 070
Asociación Xuvenil “O Costado” 986 752 013
Asociación Xuvenil “O Outeiriño”
Banda de Música U.C. Campo Lameiro 654 512 323
Escola de Música Campo Lameiro 654 512 323
Coral de Música Campo Lameiro 986 844 013 – 986 752 459
Asociación Veciñal “Painceiros” 986 752 441
Coto de Caza “Conla”
Coto de Caza “Campo” 986 752 201
Club de Futbol Campo Lameiro CD 986 752 047
Mulleres Rurais de Campo Lameiro 986 742 109

Directorio:
Servizos Operarios: 669 707 377 – 669 707 378 – 669 707 379
Farmacia: 986 752 030
Punto de Atención á Infancia: 986752305 – Fax: 986752305
Grupo Escolar: 986 752 035
Centro de Saúde ( Chanciña s/n. A Lagoa 36110 Campo Lameiro): 986 75 20 70

Back to top