Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O impulso da actividade empresarial un dos obxectivos da corporación de Campo Lameiro, ao considetar que se trata dun dos piares básicos do futuro do municipio.

Dende esta óptica, déronse os pasos precisos para levar a cabo a creación do polígono industrial.

O Concello leva¡á a cabo a urbanización do Parque. O importe de 3.064.087 euros financiarase coa venda de parcelas, das que xa están solicitadas o 80 por cento. A Deputación aportará a maquinaria para o acondicionamerrto do terreo e a Consellería de Medio Ambiente destina¡á 600.000 euros ao sanamento.

Parcelas de uso industrial:………………………………42.000 m2.
Parcelas de uso terciario………………………………..28.135 m2.
Areas verdes e esparcemento…………………………15.075 m2.
Equipamentos……………………………………………….2.154 m2.
Viais e aparcamentos……………………………………19.716 m2.
Servizos………………………………………………………..400 m2.
Superficie total do parque…………………………….107.682 m2.

Centro Sociocultural Sobrino Buhigas

Con este centro dotouse a veciñaza dun lugar para a celebración de distintas actividades, culturais, lúdIcas, formátivas e artísticas.

O centro dispón dun auditorio completamente equipado con 154 prazas, nun edificio distribuido en tres andares, que conta ademaís con salas de exposición, aulas para cursos, obradoiros, e varios despachos.

Polideportivo e ximnasio con sauna e masaxe

Ampliar a oferta lúdico-deportiva de Campo Lameiro foi sempre un dos
obxectivos prioritarios do goberno local.

Neste senso, as xestións realizadas no 2002 polo goberno local para complementa-las prestacións do pabillón polideportivo deron os seus froitos

Hoxe, os veciños de Carnpo Lameiro poden disfruutar non só das posibilidades que lles ofrecía o polideportivo, senón que ademais contan cun auténtico ximnasio.

As obras cun investimento de 400.000 €, ampliaron os espazos deportivos en máis de 300m .

Vivendas Sociais

Campo Lameiro promoveu a creación de 8 vivendas sociais.

Atender ás necesidades de vivenda no Concello é unha das obrigas da
Corporación.

Neste senso, o alcalde, Julio Saians, promoveu a construcción de oito vivendas sociais na Veiga de San Miguel.

Este constitúe o primeiro paso para continuar na líña de dotar ó Concello de máis vivendas sociais.

Biblioteca

Unha blibloteca municipal, a carón do Concello, que entre outros servizos permite o acceso gratuito a Internet para os/as usuarios/as.

Back to top