Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO CONTRATARÁ UN/A ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL-BIBLIOTECARIO/A AO ABEIRO DO PLAN CONCELLOS

O Concello de Campo Lameiro fai saber que debido aos prazos establecidos pola Deputación Provincial de Pontevedra no Plan Concellos 2021. Liña 3. Emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais, a contratación de 1 ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL-BIBLIOTECARIO/A, terá duración de 9 meses, cunha xornada de 35 horas semanais. 

Os traballadores serán seleccionados a través da presentación da correspondente oferta pública na Oficina de Emprego de Pontevedra- Bisbarra e os beneficiarios deberan ser persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados e que estean dispoñibles para o emprego”· 

Todas as persoas interesadas e que cumpran os requisitos esixidos, deberán inscribirse na Oficina de Emprego de Pontevedra-Bisbarra nas categorias antes mencionadas.

BASES DO PROCESO DE CONTRATACIÓN:

BASES DE CONTRATACION ANIMADOR SOCIO CULTURAL PLAN CONCELLOS 2021

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS:

Resolución Aprobando a Lista provisional. animador socio cultural

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS:

Resolución de Alcaldía aprobando a Lista definitiva animador sociocultural

RESULTADO FINAL DE PROBAS PRÁCTICAS E ORAL DA SELECCIÓN DE ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL BIBLIOTECARIO/A

ANUNCIO APROBACION RESULTAD O PROBAS PRÁCTICA E ORAL

Back to top