Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ruta de Painceiros

Localización

Dende a PO-222 collemos a estrada de Chacente a Parada, e do kilómetro 5,40 sae unha pista forestal pola que ten que segui-lo seu camiño 100 m.

Para Ver

A Cachada (22)

42°33’11.36″N / 8°29’57.53″O

Varias pedras con grabados de combinacións circulares atópanse nas proximidades da marxe esquerda da pista.

Arriba de Alongo (23)

De moi difícil acceso. A un kilómetro monte arriba atópanse grabados cervos e combinacións de círculos concéntricos.

Chan da Carballeira (24)

A casi un kilómetro, monte arriba da anterior, unha escea de monta e varios cervos de regular tamaño. Siga agora pola estrada ata Moimenta i eiquí continúe polo ramal asfaltado que atopará ó final da aldea. Pase Armonda, Couso, ata chegar a Rozas onde poderá descansar á sombra da “Carballeira” que á entrada do pobo atopará. Pode aproveitar para visita-lo Campo de Túmulos Megalíticos que hai nas proximidades do pastizal. Si xa ten recuperado forzas, siga en dirección a Campo Lameiro e a uns 2 kilómetros verá á súa esquerda un mirador. É o mirador de Moraño dende onde poderá divisar unha belísima panorámica do Val do Umia e da Ría de Arosa. No seu camiñar hacia Campo Lameiro atopará o Alto de Agüeiros, onde poderá toma-lo ramal que o levará ás zonas do Castro de Penalba e “Laxe da Rotea de Mendo”. Para todo o referente a estes grupos remito ó lector o itinerario de Alagoa

Calco Chan da Carballeira
Detalle da Chan da Carballeira
Back to top