Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PUBLICADAS AS BASES PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PERSOAS PARA O CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO AO ABEIRO DO PLAN CONCELLOS DA DEPUTACIÓN

As presentes Bases regulan o procedemento selectivo para a contratación laboral temporal, mediante contrato de duración determinada de interese social, de 4 traballadores/as, coa categoría de peón, para realizar “SERVIZOS DE MANTEMENTO E REVALORIZACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS, URBANOS E DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL E CULTURAIS”, ao abeiro do Plan Concellos 2021 – Liña 3.- Emprego para a Conservación e o Funcionamento de Bens e Servizos Municipais, publicado no Boletín oficial de Pontevedra de data 04/01/2021, así como a creación dunha bolsa de traballo a fin de cubrir de xeito rápido e áxil devanditas prazas cando estas puidesen quedar vacantes temporalmente a consecuencia de baixas por enfermidade, maternidade….:

As contratacións realizaranse a xornada parcial de 35 horas semanais, e na modalidade de contrato de obra ou servizo determinado de interese xeral e social, e o horario será determinado en función das necesidades do servizo.

Os postos de traballo a cubrir, a duración dos contratos así como as tarefas a realizar polo persoal seleccionado son os que se indican a continuación: CONDUCTOR TRACTORISTA, UN ALBANEL E DOUS PEÓNS FORESTAIS.

As retribucións brutas mensuais a percibir para este contrato laboral, a tempo parcial, de 35 horas semanais por un período de 9 meses e 2 semanas serán de 969,79 €.

DESCARGA AQUÍ AS BASES:

BASES DE CONTRATACION PLAN CONCELLOS 2021

AMPLIACIÓN DO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Resolucion de ampliacion do plazo de presentacion de solicitudes (2)

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS:

Resolucion de Alcaldia aprob ando a Lista provisional

 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Resolucion de Alcaldia apro bando a Lista definitiva

RESULTADO FINAL DAS DISTINTAS PROBAS:

ANUNCIO DO RESULTADO DA PROBA PRACTICA

ANUNCIO DO RESULTADO DA PROBA ORAL

ANUNCIO DO RESULTADO FINAL DAS PROBAS

Back to top