Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO SACA A CONTRATACIÓN PÚBLICA 5 POSTOS DE TRABALLO DENTRO DA LIÑA 3 DO PLAN CONCELLOS DA DEPUTACIÓN

 Logo de aprobar por Resolución de Alcaldía de data 10 de marzo de 2022, as bases e a convocatoria dos seguintes postos, mediante sistema de concurso-oposición, os/as candidatos/as serán preseleccionados pola Oficina de Emprego de Pontevedra-Bisbarra, e terán ata o 17 de marzo para a presentación da correspondente solicitude de participación no proceso selectivo. 

1 Albanel oficial de primeira

1 Peón de albanel

1 Peón de limpeza

2 Peóns forestais

Achéganse as bases reguladoras que rexerán a convocatoria: 

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse na web municipal e no taboleiro de anuncios.

BASES DA CONVOCATORIA:

BASES DA CONVOCATORIA

 RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DA CONVOCATORIA:

20220318_Publicacion_Anuncio lista pr ovisional de admitidos e excluídos

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DA CONVOCATORIA:

20220323_Publicación_Anuncio lista definitiva

RESULTADOS DA BAREMACIÓN:

ANUNCIO RESULTADOS

Back to top