Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO PUBLICA AS BASES DE SELECCIÓN PARA CONTRATAR 10 OPERARIOS DE MANTEMENTO E LIMPEZA DE ESPAZOS PÚBLICOS

O Concello de Campo Lameiro acaba de publicar as bases que regulan o proceso de selección para a contratación, mediante

contratos de duración determinada de interese social, de 10 traballadores para realizar o servizo de

“SERVIZO DE MANTEMENTO E LIMPEZA DE ESPAZOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS

MUNICIPAIS” ao abeiro do Plan Concellos 2023, Liña 3 – Emprego para a Conservación e o

Funcionamento de Bens e Servizos Municipais, publicado no Boletín Oficial da Provincia de

Pontevedra de data 31 de Outubro de 2022, así como a creación dunha bolsa de traballo a fin de

cubrir de xeito rápido e áxil devanditas prazas cando estas puidesen quedar vacantes temporalmente

a consecuencia de baixas por enfermidade, maternidade ou outras circunstancias similares.

BASES:
20221220_Outros_BASES

MODELO DE INSTANCIA:

MODELO INSTANCIA

Back to top