Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO EDITA UN BANDO PARA INFORMAR Á VECIÑANZA DO PROGRAMA “XUNTOS POLO NADAL 2021” POSTO EN MARCHA POLA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

A Consellería de Política Social, convoca o programa de promoción do envellecemento activo e convivencia, destinado ás persoas maiores que se atopen soas no Nadal que inclúe:

Aloxamento en habitacións compartidas 

Manutención en réxime de pensión completa na Residencia de Tempo Libre do Carballiño (Ourense) durante 8 días (7 noites) 

Desprazamento en autobús desde Pontevedra 

Actividades de animación sociocultural.

O Programa é gratuíto e poderase participar: ou ben, entre o día 22 e o 29 de decembro de 2021, ou ben, entre o día 31 de decembro e o 7 de xaneiro de 2022.

Requisitos que debe reunir a persoa beneficiaria:

a.Ter 60 anos cumpridos antes de que remate o prazo de solicitude.

b.Estar empadroada nalgún concello galego.

c.Vivir soa e ter que pasar soa as datas do Nadal.

d.Valerse por si mesma e non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio, nin trastornos mentais ou condutuais non compensados que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da estadía.

e.Estar vacinada fronte á COVID-19 segundo o calendario sanitario vixente.

Terán preferencia as persoas que perderan ao seu cónxuxe ou persoa coa que convivisen nos últimos anos, as de máis idade e as que non participaran no Programa Xuntos polo Nadal en pasadas edicións.

Máis información e solicitudes, ata o 15 de novembro de 2021 incluído, nos servizos sociais comunitarios 

Back to top