Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO EDITA UN BANDO INFORMATIVO SOBRE O PROGRAMA DE BALNEARIOS POSTO EN MARCHA POLA XUNTA

O Concello de Campo Lameiro acaba de editar un Bando asinado polo alcalde, Carlos Costa, informando sobre as condici贸ns que rixen o Programa de Balnearios posto en marcha pola Xunta de Galicia para este ano.

馃搶 PROGRAMA BALNEARIOS

馃棑锔廝RAZO PRESENTACI脫N SOLICITUDES
馃憠 Do 19 de setembro 贸 18 de outubro de 2023.

鉃★笍Concesi贸n de estad铆as en prazas de establecementos balnearios da Comunidade Aut贸noma de Galicia dentro do programa de Benestar en balnearios.

馃棧锔廇 quen vai dirixido?
馃憠1. Ser谩n persoas beneficiarias do programa Benestar en balnearios para o ano 2023 aquelas que re煤nan os seguintes requisitos:

a) Ser maior de 60 anos ou maior de 55 e reunir a condici贸n de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilaci贸n, invalidez, viuvez ou outras pensi贸ns.

b) Estar empadroada e residir nalg煤n concello da Comunidade Aut贸noma de Galicia.

c) Valerse por si mesma para as actividades da vida diaria e estar en condici贸ns de participar no programa.

d) Non padecer alteraci贸ns do comportamento que podan afectar 谩 normal convivencia nos establecementos, nin padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.

e) Carecer de contraindicaci贸n m茅dica para a recepci贸n dos tratamentos termais.

f) Acadar, de conformidade co baremo establecido, a puntuaci贸n que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas.

g) Deben cumprir cos requisitos e obrigas sinalados no artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xu帽o.

馃憠2. A persoa solicitante poder谩 participar na convocatoria da oferta de estad铆as e tratamentos do programa acompa帽adas das seguintes persoas:

a) Polo seu ou a s煤a c贸nxuxe ou, se fose o caso, a parella de feito ou persoa coa que te帽a unha uni贸n estable e de convivencia con an谩loga relaci贸n 谩 conxugal, sempre que cumpra os requisitos citados no n煤mero 1, excepto o sinalado na letra a).

b) Por un fillo ou filla que te帽a un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, sempre e cando este poida acudir sen necesidade de apoio de terceira persoa, se poida desprazar con autonom铆a, comparta o cuarto coas persoas proxenitoras solicitantes e cumpra os requisitos citados no n煤mero 1, ag谩s o da letra a).

c) Por unha persoa coa que desexe participar no programa, sempre e cando esta cumpra todos os requisitos citados no n煤mero 1.

馃憠3. As persoas solicitantes ter谩n que cumprir os requisitos establecidos na data en que remate o prazo de presentaci贸n de solicitudes.

M脕IS INFORMACI脫N:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS607A&anno=2023&numpub=1&lang=gl

 

Back to top