Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO ABRIRÁ A PISCINA DESDE O LUNS 26 DE XULLO ATA O 12 DE SETEMBRO EN HORARIO DE 16 A 20:30 HORAS

O Concello de Campo Lameiro reabrirá a piscina municipal ao uso público o vindeiro luns 26 de xullo e permanecerá aberta ata o 12 de setembro en horario de 16 a 20:30 horas, condicionada pola situación epidemiolóxica actual provocada pola pandemia da COVID-19 e as normas e protocolos fixados serán susceptibles a modificacións en base á evolución da situación sanitaria.

Este ano, o Concello de Campo Lamiero imporá a limitación de aforo para reducir todo o posible o risco de contaxios e solicitará aos usuarios o estrito cumprimento das normas e recomendacións marcadas polas autoridades sanitarias.

Dentro das instalacións será obrigatorio o uso de máscara, excepto no momento do baño ou mentres se permaneza nun espazo determinado sen desprazarse e sempre e cando se poida manter a distancia interpersoal mínima de 1,5 metros.

No momento do acceso ás instalacións os usuarios deberán aportar os seus datos persoais co fin de posibilitar a comunicación por parte do Concello e das autoridades sanitarias de calquera incidencia relacionada coa situación epidemiolóxica.

Os aseos estarán abertos e realizaranse tres limpezas e desinfeccións diarias. Os grupos nas zonas de repouso terán un límite máximo de 10 persoas.

Haberá dous socorristas e, en todo momento, haberá persoal identificado que explicará e resolverá cualquier subida acerca dos protocolos establecidos, ademáis de vixiar que estos se cumpran.

Back to top