Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO ABRE O CENTRO DE ESTANCIA PARA ALBERGAR A UNIDADE DE VIDA ACTIVA E SAUDABLE, UN PROXECTO PIONEIRO SOBRE O ENVELLECEMENTO NO RURAL

O Concello de Campo Lameiro abre o Centro de Estancia para albergar a Unidade de Vida Activa e Saudable un servizo para fomentar o envellecemento saudable entre os veciños e que comezará a funcionar a partir do mes de marzo os luns, mércores e venres de 10 a 13 horas.

Paralelamente, procederase a celebrar unhas xornadas de portas abertas que se desenvolverán os días 16, 17, 20, 22, 24 e 27 de febreiro de 10 a 13 horas para que os veciños e veciñas de Campo Lameiro poidan coñecer as instalacións do Centro de Estancia e recibir información sobre a Unidade de Vida Activa.

Este proxecto pioneiro está orientado a un envellecemento no rural que posibilite o coidado das persoas maiores residentes en Campo Lameiro na súa contorna, fomentando a súa permanencia no seu fogar e fomentando redes de colaboración entre os diferentes axentes implicados no coidado sociosanitario das persoas maiores.

Así, prestaranse servizos personalizados de apoio e coidado, infraestructuras sociosanitarias adaptadas ás persoas, inclusión comunitaria, transformación dixital, etc. Os obxectivos que se perseguen con esta. Iniciativa van orientados a ofrecer ás persoas maiores do concello de Campo Lameiro a posibilidade de envellecer na súa contorna rural grazas á xeneración de servizos que faciliten os apoios e coidados necesarios para ter unha calidade de vida digna na vellez; acompañar ás persoas maiores nos seus proxectos de vida creando oportunidades que demostren que unha vellez con sentido no rural é posible.

Con esta iniciativa preténdese tamén demostrar que envellecer no rural con calidade é posible e que hai que preparar á poboación para o cambio de mentalidade que se experimenta nas persoas maiores de 65 anos tendo o momento da xubilación como clave para desenvolver vidas con sentido.

Tamén se pretende fomentar a prevención da dependencia, fixar poboación no rural e crear sistemas de gobernanza vinculados a dar solucións locais a retos globais: mellor aproveitamento dos recursos dispoñibles e mellora da coordinación entre servizos públicos (sanidade, servizos sociais, vivenda, etc.).

A QUE PERSOAS VAI DIRIXIDA ESTA INICIATIVA?

Esta iniciativa impulsada polo Concello de Campo Lameiro vai dirixida, fundamentalmente, a persoas maiores que queiran previr posibles situacións de dependencia ou aquelas que teñan antecedentes de deterioro cognitivo/ demencia, así como para individuos con situacións de dificultade cognitivas e/ou físicas.

A intención é previr posibles situacións de deterioro global das persoas, así como ralentizar o proceso nos casos de deterioro xa existente; entrenando e reforzando as capacidades cognitivas, físicas, funcionais, emocionais e sociais.

Como cada persoa é única, este proxecto oriéntase cara ao deseño de terapias que parten da singulariedade combinando a actividade individual coa grupal pero sempre personalizando a atención baseándose nas necesidades, capacidades, gustos, preferencias e características de cada persoa.

Para elo poñeranse en marcha actividades cognitivas (memoria, razoamento, lectura, escritura, cálculo, etc.); físicas (coordinación, equilibrio, forza, respiración, axilidade, etc.); funcionais (entrenando actividades para o desenvolvemento dunha vida independente); sociais (comunicación, participación, dinámicas grupais, etc.) e emocionais  (relaxación, autoestima, xestión emocional, etc.) e todas elas apoiándose no uso das novas tecnoloxías.

A través deste proxecto pioneiro preténdese tamén conxugar servizos, coidados e apoios que posibiliten, con itinerarios personalizados, que as persoas maiores poidan envellecer en Campo Lameiro e dar continuidade á sua vida cotiá respectando a súa individualidade, xa que cada persoa é única.

 

Back to top