Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CONTRATOS MENORES DE OBRAS 2022

Descargar: 20221007102647.PDF

RESUMEN DOS ÚLTIMOS CONTRATOS ADXUDICADOS POLO CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO

Descargar: resumen_contratos_campo_lameiro.pdf

OBRAS EXECUTADAS NESTE ANO 2020

Descargar: obras.pdf

ADXUDICACIÓN DA OBRA “ADECENTAMENTO DO ENTORNO DO CONXUNTO DE HÓRREOS E HUMANIZACIÓN DO ACCESO Ó NÚCLEO DE PARADA”

Data da publicación na web: 07/11/2019

ACORDO ADJUDICACIÓN OBRA ADECENTAMENTO DO ENTORNO DO CONXUNTO DE HÓRREOS E HUMANIZACIÓN DO ACCESO Ó NÚCLEO DE PARADA

Adxudicación obra:  REFORZO DE PAVIMENTO EN SUBIDA DO DEPÓSITO DE AUGA A CARRETERA SAN ANTONIÑO EN CAMPO LAMEIRO

Data da publicación na web: 12/08/2019

ACORDO ADXUDICACIÓN DA OBRA DE REFORZO DE PAVIMENTO EN SUBIDA DEPÓSITO DE AUGA A CARRETERA SAN ANTONIÑO (publicación web 12/08/19)

Adxudicación obra : REFORZO PAVIMENTO CAMIÑOS REBOREDO, REDONDE E PRADERREY

Data da publicación na web: 31/07/2019

Acordo adxudicación obra Reforzo pavimento camiños Reboredo, Redonde e Praderrey (publicación web 31/07/19)

Adxudicación obra: MELLORA DE SISTEMA DE DEPURACIÓN EN LAXE II

Data da publicación na web: 14/08/2018

Acordo adxudicación da obra LAXE II (publicación web 14/08/18)

Adxudicación obra REFORZO CAPA RODADURA DO FIRME DOS CAMIÑOS DE COUSO, ARMONDA 1-2, PAINCEIROS E LIÑARES

Data de publicación web: 24/07/18

>> Anuncio adxudicación (publicación web: 24/07/18)

Adxudicación obra:  REFORZO DO PAVIMENTO CAMIÑO DE CONLA

Data de publicación na Web: 30/04/19

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE REFORZO DO PAVIMENTO CAMIÑO DE CONLA

Adxudicación obra: OBRA DE MUROS DE PARADA

Data de publicación na web: 30/04/2019

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE MUROS DE PARADA

Back to top