Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CONTRATACIÓN LABORAL DE TRABALLADORES/AS, PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE INCENDIOS PARA O ANO 2019

O concello de Campo Lameiro fai saber que ao abeiro do CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DE CAMPO LAMEIRO PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2019 COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020, para a posta en funcionamento dunha Brigada de Incendios no Concello de Campo Lameiro, vai proceder á contratación de  5 desempregados/as cunha duración de 3 meses coas seguintes características:

  • 3 peóns de brigada de incendios,
  • 1 peóns-conductor de brigada de incendios
  • 1 xefe de brigada de incendios

Os/as traballadores/as serán seleccionados a través da presentación da correspondente oferta pública na Oficina de Emprego de Pontevedra- Bisbarra  e os beneficiarios deberan ser persoas desempregadas  inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados e que estean dispoñibles para o emprego.”·

Todas as persoas interesadas e que cumpran os requisitos esixidos, deberán inscribirse na Oficina de Emprego de Pontevedra-Bisbarra nas categorias antes mencionadas.

BASES BRIGADA DE INCENDIOS

LISTADO CANDIDATOS REMITIDOS POLA OFICINA DE EMPREGO PEON CONDUCTOR BRIGADA DE INCENDIOS

LISTADO CANDIDATOS REMITIDOS POLA OFICINA DE EMPREGO XEFE BRIGADA DE INCENDIOS

LISTADOS CANDIDATOS REMITIDOS POLA OFICINA DE EMPREGO PEON BRIGADA DE INCENDIOS

Resolución de Alcaldía aprobando a Lista provisional

Resolución de Alcaldía aprobando a Lista definitiva

ANUNCIO DO RESULTADO DAS PROBAS

Back to top