Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CONTRATACIÓN LABORAL DE TRABALLADORES/AS, AO ABEIRO DO PLAN CONCELLOS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

O Concello de Campo Lameiro fai saber que ao abeiro da Liña 3. Emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais, do Plan Concellos 2021 da Deputación Provincial de Pontevedra, vai proceder á contratación de varios desempregados en base a únha subvención recibida do ente provincial de 84.975,99 euros coas seguintes características:

2 peóns forestais, 1 albanel en xornada de 35 h/sem. durante 9 meses e dúas semanas; 1 peón forestal, 1 peón albanel e 1 animador/a sociocultural en xornada de 35 h/sem. durante 8 meses; 1 peón de limpeza en xornada de 35 h/sem. durante 5 meses e unha semana e 2 monitores/as deportivos-socorristas en xornada de 40 h/sem. durante 2,5 meses.

Os traballadores serán seleccionados a través da presentación da correspondente oferta pública na Oficina de Emprego de Pontevedra- Bisbarra e os beneficiarios deberan ser persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados e que estean dispoñibles para o emprego.”·

Todas as persoas interesadas e que cumpran os requisitos esixidos, deberán inscribirse na Oficina de Emprego de Pontevedra-Bisbarra nas categorias antes mencionadas.

BASES DA CONTRATACIÓN:

BASES DE CONTRATACION PLAN CONCELLOS 2021

_Resolución_Decreto_Aprobando a Lista definitiva

RECTIFICACIÓN:
RECTIFICACION

RESULTADOS:
20210428145945

CORRECCIÓN DE ERROS:
20210519122556

Back to top