Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CONTRATACIÓN LABORAL DE TRABALLADORES AO ABEIRO DO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS DA DEPUTACIÓN

O Concello de Campo Lameiro fai saber que ao abeiro da Liña 3. Emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais,    do   Plan Concellos 2021  da Deputación Provincial de Pontevedra, vai proceder á contratación de  5 desempregados  coas seguintes características:

  • 2 PEÓNS FORESTAIS, cunha duración de 9 meses e 2 semanas, cunha xornada de 35 horas semanais.
  • 1 ALBANEL, cunha duración de 9 meses e 2 semanas,  cunha xornada de 35 horas semanais.
  • 1 CONDUCTOR/A TRACTORISTA,  cunha duración de 9 meses e 2 semanas, cunha xornada de 35 horas semanais.
  • 1 ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL-BIBLIOTECARIO/A, cunha duración de 9 meses e 2 semanas, cunha xornada de 35 horas semanais.

Os traballadores serán seleccionados a través da presentación da correspondente oferta pública na Oficina de Emprego de Pontevedra- Bisbarra  e os beneficiarios deberan ser persoas desempregadas  inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados e que estean dispoñibles para o emprego.”·

Todas as persoas interesadas e que cumpran os requisitos esixidos, deberán inscribirse na Oficina de Emprego de Pontevedra-Bisbarra nas categorias antes mencionadas.

Back to top