Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

AXUDAS


PLAN GALEGO DE TRANSICIÓN A UNHA MOBILIDADE EFICIENTE

Concesión de subvencións para a adquisición no ano 2019 de vehiculos de transición a unha movilidade eficiente (Turismo M1, Furgonetas ou Camións lixeiros N1)

BENEFICIARIOS: As persoas físicas con residencia habitual en Galicia, e as empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos, que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia.

IMPORTE DA AXUDA: Entre 1.000 e 1.5000 € dependendo do tipo de vehiculo

PRAZO DE PRESENTACIÓN: O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 24 de xullo de 2019 as 9:00 h e remata o 15 de outubro de 2019.

PLAN GALEGO DE TRANSICIÓN A UNHA MOBILIDADE EFICIENTE ANO 2019

 

 

SUBVENCIÓNS PARA A MOBILIDADE EFICIENTE E SOSTIBLE. PROGRAMA MOVES 2019

Concesión de subvencións para

  • Actuación 1: Adquisición de vehículos de enerxías alternativas, sendo obrigatorio o achatarramento dun vehículo M1 de máis de dez anos ou dun vehículo N1 de máis de sete anos para as adquisicións de vehículos novos M1 ou N1.
  • Actuación 2: Implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.
  • Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.
  • Actuación 4: Implantación de medidas contidas en plans de transporte ó traballo en empresas

BENEFICIARIOS: Profesionais e autónomos, Persoas físicas,  Comunidades de propietarios, Persoas xurídicas e outras entidades con ou sen personalidade xurídica cuxo NIF comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R ou W.

As persoas físicas con residencia habitual en Galicia, e as empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos, que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia.

IMPORTE DA AXUDA: Dependendo do solicitante  e categoria do vehiculo  de  2000 a 5000

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Dende o 17  xuño ata o 31 de decembro de 2019.

SUBVENCIÓNS ANO 2019 PARA MOBILIDADE EFICIENTE E SOSTIBLE

 

AXUDAS ADQUISICION DE TAXI ADAPTADOS

Back to top