Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ANUNCIO DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2018

Por Resolución presidencial do 30 de novembro de 2018 apróbase a oferta de emprego público para o ano 2018, que comprende o número total de prazas de persoal
funcionario de carreira e de postos de traballo de persoal laboral fixo que a continuación
se detallan…

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181227/AnuncioG1441-071218-3_gl.html

Anuncio Oferta Emprego Público Deputación de Pontevedra

Back to top