Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA CONVOCA AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA PARA O EXERCICIO 2022

O Concello de Campo Lameiro informa das Axudas Básicas de Emerxencia Social 2022 que pon en marcha a Deputación Provincial de Pontevedra e que se orientarán ás seguintes tipoloxías:

A Deputación Provincial de Pontevedra convoca Axudas Básicas de Emerxencia para o exercicio 2022 da seguintes tipoloxías:

1. ALIMENTACIÓN, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIXIENE

2. USO DA VIVENDA: débedas de alugueiro, hipoteca e acondicionamento.

3. PAGAMENTO DE SUBMINISTROS BÁSICOS: electricidade, gas ou auga.

4. PRODUTOS FARMACÉUTICOS

5. ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS BÁSICOS

6. PAGAMENTO DE DESPRAZAMENTOS para recursos asistenciais e básicos.

7. ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE APOIO, lentes, audífonos, tratamentos odontolóxicos, etc

8. ADQUISICIÓN DE ROUPA E CALZADO 9. AXUDAS DE APOIO Á INFANCIA

Os requisitos para acceder a este tipo de axudas réxense pola Ordenanza municipal de emerxencia social publicada no BOPPO do 04/08/2016.

INFORMACIÓN E SOLICITUDES: luns, mércores e venres no Departamento de Servizos Sociais ata o 01/12/2022.

20220427_Publicación_Bando_BANDO

Back to top