Servizos Sociais de Atención Primaria.
C/ Praza da Provincia de Pontevedra, nº 1
Teléfono: 986 75 20 34
Fax: 986 75 20 84

E-mail: servizossociais@campolameiro.com

O Departamento de Servizos Sociais do Concello de Campo Lameiro traballa activamente para mellorar a calidade de vida e a participación na sociedade de tódalas persoas e grupos do municipio.

As iniciativas desenvolvidas inciden especialmente nos cidadáns que sofren algún tipo de carencia, marxinación ou desatención selectiva.

A atención primaria é a máis cercana aos cidadáns para buscar respostas ás demandas e necesidades das persoas.

Dende a Concellalía de Asuntos Sociais do Concello se anima a tódolos veciños a participar nas diferentes actividades, ofrecendo diferentes alternativas tanto de ocio coma formativas para persoas de tódalas idades.

Conxunto de tarefas realizadas por persoal cualificado no domicilio do destinatario e no seu contorno social, que se instrumentalizan para atender determinadas necesidades dos individuos e/ou grupos familiares cando estes se atopen en  situacións nas que non é posible a realización das actividades cotiás.

Conxunto de actuacións que se realizan para conseguir que o individuo en situación de necesidade conte cun marco estable para o desenvolvemento da convivencia: acollida familiar.

Proceso de intervención social que, co obxectivo último de mellorar o benestar e a calidade de vida das persoas ou grupos, actúa sobre os factores asociados ao orixe de diferentes problemáticas ou necesidades sociais, desenvolvendo actuacións concretas para evitar a súa aparición, reaparición ou agravamento. Supón a configuración de prestacións específicas, programas ou accións instrumentais de tipoloxía diversa.

Programa de atención especializada dirixido á muller, oferta servizo de atención xurídica, psicolóxica e social.

Realización de diversas actividades a toda a poboación: excursións culturais, actividades especiais en Nadal, ludoteca, etc.

Nos meses de abril e outubro lévase a cabo o reparto de alimentos da Cruz Vermella Española, procedentes dos excedentes da Comunidade Europea, que se reparten entre aquelas persoas e/ou familias máis necesitadas do municipio.

Facilitar ao cidadán e á comunidade, en xeral, o coñecemento e acceso aos recursos sociais nunha relación de axuda profesional que garante unha resposta axeitada ás necesidades recoñecidas coma propias do ámbito de actuación dos servizos sociais: pensións non contributivas, RISGA, asistencia sanitaria, axudas económicas non periódicas…

Dentro deste programa teñen cabida toda unha serie de procedementos:

 • Pensións non contributivas:
  • DNI e NIF de tódolos convivintes
  • Cartilla da seguridade social do solicitante
  • Nº de conta bancaria
  • Declaracións do I.R.P.F. de tódolos convivintes, ou xustificantes de ingresos.
 • Título de familia numerosa:
  • DNI dos pais
  • Libro de familia
  • Para os fillos de idades comprendidas entre 21 y 25 anos, certificado de estudos ou copia da matrícula.
 • Renovación do título de familia numerosa.
  • DNI dos pais
  • Libro de familia
  • Para os fillos de idades comprendidas entre 21 y 25 anos, certificado de estudos ou copia da matrícula
 • Axudas á escolarización:
  • DNI do solicitante.
  • Libro de familia.
  • Declaración do I.R.P.F. do último exercicio, ou xustificantes de ingresos de tódolos membros da unidade familiar.
  • Certificación bancaria.
  • Factura detallada dos libros comprados.
 • Axudas non periódicas para discapacitados e persoas maiores.
  • DNI do solicitante
  • Presuposto desagregado do gasto a realizar
  • Certificación de convivencia
  • Declaración do I.R.P.F. da unidade familiar ou certificación negativa de facenda.
  • Declaración xurada da totalidade de ingresos da unidade familiar.
 • Recoñecemento da condición de minusvalía
  • DNI
  • Documento de asistencia sanitaria
  • Informes médicos actualizados.
 • Termalismo social
  • DNI
  • Documento de asistencia sanitaria.
  • Informe médico.
 • Turismo social
  • DNI
  • Documento de asistencia sanitaria.
  • Informe médico.
  • Certificación da pensión que percibe.
  • Declaración do I.R.P.F. ou certificación negativa de facenda.
 • Vacacións para Maiores
  • DNI
  • Documento de asistencia sanitaria.
 • Inclusión como beneficiario en asistencia sanitaria
  • DNI do titular e dos beneficiarios a incluír
  • Libro de familia ou documentos que xustifiquen o parentesco.
  • Documento de asistencia sanitaria do titular.
  • Certificación de convivencia.
 • Asistencia sanitaria a persoas sen recursos
  • DNI
  • Solicitude de Nº de afiliación á seguridade social
  • Fotocopia da cartilla da seguridade social, en caso de tela con anterioridade.
  • Declaración do I.R.P.F. ou certificación negativa de facenda
  • Certificación de empadroamento e convivencia
  • Libro de familia, no seu caso.
 • Teleasistencia domiciliaria
  • DNI
  • Cartilla da Seguridade Social.
 • Abono social de Telefónica
  • DNI
  • Certificación da pensión.
  • Certificación de convivencia.
  • Declaración xurada de ingresos da unidade familiar.
 • Servicio de axuda no fogar
  • DNI
  • Libro de familia, no seu caso.
  • Cartilla da seguridade social.
  • Informes médicos
  • Declaración do I.R.P.F. ou certificación negativa de facenda
  • Certificación de pensions
  • Certificación do rendemento do capital mobiliario.
  • Xustificantes de outros ingresos.
 • Acollemento familiar para maiores e discapacitados
  • DNI
  • Cartilla da seguridade social
  • Nº de conta bancaria
  • Informe médico do acollido e dos acolledores
  • Calificación de minusvalía
  • Xustificantes de ingresos
 • Renta de integración social de Galicia (RISGA)
  • DNI
  • Libro de familia.
  • Calificación de minusvalía, no seu caso.
  • Copia do recibo do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana
  • Xustificación, no caso de ser titular de outros bens ou dereitos.
  • Presuposto formal dos gastos para os que solicita axuda.
Back to top

Usamos cookies en nuestra Web para mejorar tu experiencia de usuario. Asumimos que estás de acuerdo pero tienes la opción de no aceptar cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar