AXUDAS

MR612A Procedemento de alleamento de aproveitamento medeireiro.

ED701C Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas aos cargos de xestión.

TU970A Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).

ED701B Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas ao labor docente e ao labor investigador.

CT301A Subvencións do programa Cultura no Camiño.

SUBVENCIÓNS PARA A INNOVACIÓN, A DIXITALIZACIÓN E A IMPLANTACIÓN DE NOVAS FÓRMULAS DE COMERCIALIZACIÓN E DE EXPANSIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL.

SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS EN MATERIA DE ECOINNOVACIÓN COMERCIAL

AXUDAS A CREACION DE EMPRESAS E EMPRESARIOS
TR341Q Bono das persoas autónomas.

TR341D Programa I. Promoción do emprego autónomo.

TR341T : Programa do bono nova oportunidade.

TR349F Programa II. Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas.

TR807I Programa I: fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.

TR340E Programa II: Axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.

IG408A Axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Deselvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.

TR341R Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma.

TR341S Programa do bono renova nos negocios das persoas autónomas.

TR357B Liña III: Axudas para as certificacións de RSE.

TR357C Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade.

TR357D Liña II: Axudas á conciliación.

TR356A Programa de axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresas de insercción laboral.

TR356C Axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras. Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

IG408B Préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia.

IG622A Axudas do Igape para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

IG421A Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (galicia exporta organismos intermedios), cofinanciadas polo fondo europeo de desenvolvemento rexional, no marco do programa operativo feder galicia 2014-2020.

IG401D Axudas á internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital).

TR852A Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais.

IN421L Axudas para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria.

IG406M Axudas ao desenvolvemento de maquinaria e bens de equipo (Programa Maquinaria 4.0)

IN858A Talento Sénior.

IN848C Emprego xuvenil innovador.

AXUDAS DE VIVENDA

VI406B Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas.

VI432D Subvencións do Programa de Fomento de Vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

VI432C Subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

VI400A Subvencións para a adquisición de vivenda en centros históricos.

VI482A Bono de alugueiro social do plan rehavita. Participación no programa de subvencións.

AXUDA DE ENERXIA

IN421P Axudas para proxectos de enerxías renovables de uso térmico.

IN421N Adhesión ao programa de axudas para proxectos de enerxías renovables para uso térmico e para proxectos de enerxía fotovoltaica, destinados a particulares.

IN421H Adhesión ao programa de axudas para proxectos de biomasa.

IN421O Axudas para proxectos de enerxía solar fotovoltaica.

IN421I Axudas para proxectos de biomasa.

IN421L Axudas para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria.

IF303A Axudas para a adquisición de vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi),vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco.

EDUCACION

ED534A Inscrición para a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos.

ED540A Inscrición nas probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.

PL600A Cursos de lingua galega preparatorios das probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

IN606A Axudas de apoio á etapa predoutoral.

ED481A Axudas de apoio á etapa predoutoral.

IN116A Premios de innovación educativa aos proxectos sobre consumo responsable Galicons-net.

IF318A Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.

ED311G Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.

ED312C Inscrición para a proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio de formación profesional.

ED312D Inscrición para a proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior de formación profesional.

MEDIO RURAL

MT809E Axudas económicas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas.

MT809B Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo.

MT809D Axudas económicas para a prevención dos danos que causan as especies silvestres.

BOLETIN AXUDAS FEBREIRO

BOLETIN AXUDAS XANEIRO

BOLETIN NOVAS XANEIRO

Información sobre os programas de axudas e servizos activos que ten dispoñibles a Consellería de Economía, Emprego e Industria  en materia de emprego, promoción económica, innovación, enerxía, industria forestal e comercio. Inclúen tamén cales poden ser os/as beneficiarios/as e os prazos de convocatoria en 2020.

MAPA DE AOPOIOS IGAPE 2020

MAPA DE APOIOS INNOVACION 2020

MAPA DE APOIOS COMERCIO 2020

MAPA DE APOIOS INDUSTRIA FORESTAL 2020

MAPA DE APOIOS ENERXIA 2020

MAPA DE APOIOS EMPREGO 2020

 

 

 

 

 

Back to top

Usamos cookies en nuestra Web para mejorar tu experiencia de usuario. Asumimos que estás de acuerdo pero tienes la opción de no aceptar cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar