Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO PUBLICA AS BASES DE CONTRATACIÓN DUN ENXEÑEIRO TÉCNICO FORESTAL E UN PEÓN DENTRO DO PROGRAMA APROL RURAL

O Concello de Campo Lameiro acaba de facer públicas as bases da convocatoria de contratación dun enxeñeiro técnico forestal e un peón forestal como persoal laboral de duración determinada a tempo completo segundo a subvención concedida a este Concello, pola Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da Orde do 07 de xaneiro de 2022, pola que se establece as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (APROL Rural) e se procede a súa convocatoria para o exercicio do ano 2022 (DOG núm.21, do 01 de febreiro de 2022).

BASES DO PROCESO DE CONTRATACIÓN:

20220601_Resolución_RESOLUCION APROBANDO BASES

 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS 

20220607_Outros_LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E DESIGNACIÓN DOS MEMBROS DO TRIBUNAL

 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A LISTADEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
20220609_Resolucion_LISTA DEFINI TIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

ACTA DE CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN SELECCIONADORA/TRIBUNAL E BAREMACIÓN:

ACTA DO TRIBUNAL

Back to top