Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO CONTINÚA CO PROCESO DE CONTRATACIÓN DUN/HA ALBANEL

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión da ampliación de sondaxe, e examinada a documentación que acompaña as solicitudes para as probas de selección de persoal para a cobertura, mediante concurso-oposición de 1 albanel, en réxime de persoal laboral temporal, así como a constitución da bolsa de traballo.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria polo Decreto nº 60/2020, de 4 de agosto apróbase a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos que se adxuntan neste PDF:

LISTA PROVISIONAL CANDIDATOS ALBANEL

Back to top