Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CORRECCIÓN DE ERROS NA LISTA DE ADMITIDOS NA SELECCIÓN DE PERSOAL PARA UNHA PRAZA DE ALBANEL

Detectado un erro na publicación do anuncio realizada en data 17 de agosto de 2020 na páxina web do Concello de Campo Lameiro, relativa á Lista de Admitidos na selección de persoal da praza de albanel, procédese á subsanación da mesma, publicando o texto corrixido da lista de admitidos/as que se pode consultura a continuación neste PDF:

SUBSANACION DE ERROS ANUNCIO P UBLICACIÓN LISTA ADMITIDOS

 

Back to top