PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA UNHA NOVA NORMALIDADE. FASE 1

 

O BOE publicou as medidas da fase 1 do Plan para a transición cara  unha nova normalidade

Plan para la Transición hacia una nueva normalidad: Guía de la Fase 1 (PDF)

 

O texto flexibiliza as medidas de carácter social para a contención da enfermidade nas unidades territoriais que anunciou o ministro de Sanidade, Salvador Illa, tras analizar as propostas das comunidades autónomas e as cidades autónomas, e reunirse de forma bilateral con cada un dos conselleiros de Sanidade.

Nestas zonas, poderase circular pola provincia, illa ou unidade territorial de referencia, respectando sempre as medidas de seguridade e hixiene, así como o mantemento da distancia mínima de seguridade de polo menos dous metros, en grupos dun máximo de dez persoas, aínda que este límite non se aplicará entre conviventes.

Nos velorios, poderán estar un máximo de 15 acodes si son en espazos ao aire libre ou 10 en espazos pechados, convivan ou non no mesmo domicilio. Aos enterros poderán asistir un máximo de 15 persoas. Deberanse respectar sempre as medidas de seguridade e hixiene.

Tamén se permitirá a asistencia a lugares de culto sempre que non se supere un terzo do seu aforo e respéctense as medidas de seguridade e hixiene. As persoas deberán usar mascarilla e previamente deberanse desinfectar os espazos. Non se permitirá o uso de auga bendicida nin as abluciones rituais, entre outras medidas.

Comercio polo miúdo

Os establecementos comerciais polo miúdo poderán abrir se teñen unha superficie dun máximo de 400 metros cadrados. O límite máximo de aforo será do 30%, respectando a distancia mínima de dous metros entre clientes, e poderán establecer un horario de atención prioritaria para maiores de 65 anos.

No caso dos concesionarios de automoción, as estacións de inspección técnica de vehículos e os centros de xardinería e viveiros, poderán abrir sexa cal for a súa superficie, aínda que deberán facelo con cita previa.

Tamén se permite aos concellos a reapertura dos mercados ao aire libre. Deberán respectar a distancia de seguridade, limitar ao 25% dos postos autorizados e reducir o seu afluencia a menos dun terzo do aforo habitual.

A orde establece unha serie de medidas de hixiene comúns para os locais que abran ao público, como a limpeza e desinfección das instalacións polo menos dúas veces ao día, manter unha ventilación adecuada e o lavado e desinfección diaria da roupa de traballo. Tamén limita o uso do ascensor ou montacargas e o uso dos aseos por parte de clientes, entre outros.

No caso de servizos que non permiten o mantemento da distancia de seguridade interpersoal, como as barbarías, centros de estética ou fisioterapia, deberase manter a distancia de dous metros entre clientes e deberase utilizar o equipo de protección adecuado ao nivel de risco que asegure a protección do traballador e do cliente.

Terrazas

A orde tamén recolle a reapertura das terrazas de hostalería e restauración, limitando as mesas permitidas á metade das do ano pasado. Deberase garantir, ademais, a distancia mínima interpersoal de 2 metros.

En cada mesa ou agrupación de mesas poderá haber como moito  10 persoas, aínda que este límite non aplica no caso de que todas elas residan nun mesmo domicilio. Entre as medidas de hixiene priorizarase o uso de mantelerías dun só uso, eliminaranse os produtos de autoservicio e evitarase o uso de cartas de uso común, entre outros.

Saídas infantís e franxas horarias

A orde tamén recolle medidas que se aplicarán en todo o territorio. É o caso dunha modificación das franxas horarias. Tralas solicitudes de varias comunidades autónomas polo aumento das temperaturas, permítese a estas modificar o horario de saída dos menores de 14 anos. Poderán establecer que comece ata dúas horas antes ou ben termine ata dúas horas despois, sempre mantendo a duración total de devandita franxa. Isto afectará, xa que logo, ao resto de franxas horarias, que poderán adiantarse ata dúas horas e finalizar ata dúas horas despois.

Como ata o momento, as franxas horarias non se aplicarán ás poboacións de ata 5.000 habitantes, onde as actividades están permitidas de 6:00h a 23:00h.

Hixiene laboral

En materia de hixiene e prevención na contorna laboral, a orde establece, entre outras medidas, que as quendas e postos modifíquense de forma que se asegure a distancia de seguridade interpersoal mínima de dous metros entre os traballadores. Tamén se aplicarán estas medidas de distancia nos vestiarios, taquillas e aseos, así como en calquera outra zona común. Tamén se deberá de prover aos traballadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes autorizados no lugar de traballo.

En canto aos hoteis e establecementos turísticos, os seus servizos de restauración serán para uso exclusivo dos seus clientes. Prohíbese o uso de spas, ximnasios, miniclubs, zonas infantís, discotecas, salóns de eventos, etc. Para estes establecementos, a orde tamén establece medidas de hixiene específicas.

Por outra banda, abriranse os centros que prestan os servizos recolleitos no Catálogo de Referencia de Servizos Sociais. Naqueles casos en que resulte imprescindible, estes servizos e prestacións atenderán de forma presencial á cidadanía.

Respecto de os centros educativos e os centros universitarios, abriranse para o seu desinfección, acondicionamento e para a realización de funcións administrativas, nas que se deberá garantir unha distancia interpersoal de dous metros. Os directores dos centros educativos determinarán o persoal docente e auxiliar necesario. Así mesmo, os laboratorios universitarios que paralizasen a súa actividade poderán reactivala. En todos os casos, dispoñerase dun protocolo de limpeza e desinfección cuxos detalles recoller na orde.

Congresos científicos

Permitirase a realización de congresos, encontros, eventos e seminarios no ámbito da investigación científica e técnica, o desenvolvemento e a innovación, que nunca poderán superar a asistencia de 30 persoas. Para iso, se fomentará a participación a distancia. Os asistentes deberán garantir a distancia de seguridade interpersoal de dous metros e, para cando non sexa posible, asegurarase que dispoñan dos medios de protección necesarios.

Outro dos espazos que poderán reabrir, son as bibliotecas públicas e privadas, que se limitarán ás actividades de préstamo, devolución de obras e sala de lectura, así como para información bibliográfica e bibliotecaria. Todos estes espazos deberán estar adecuadamente limpados e desinfectados, de acordo ao establecido na orde.

Pola súa banda, os museos poderán abrir reducindo a un terzo o aforo previsto para cada unha das súas salas e espazos públicos. Deberán adecuar as súas instalacións para garantir a protección dos seus traballadores e das persoas que os visitan, alterando percorridos e ordenando entradas e saídas, por exemplo. As visitas serán individuais ou dunha unidade de convivencia, ata 10 membros.

Os visitantes, pola súa banda, deberán de dispoñer de elementos propios de autoproteción para poder acceder o museo.

Práctica deportiva

A orde tamén recolle a actividade deportiva profesional e federada, autorizando o acceso aos Centros de Alto Rendemento. Os adestramentos realizaranse preferentemente de forma individual, establecendo quendas e horarios de acceso, e as tarefas a desenvolver sempre se farán sen contacto físico e respectando a distancia de seguridade.

Respecto de as Ligas Profesionais, os clubs poderán desenvolver exercicio de tarefas individualizadas de carácter físico e técnico, así como adestramentos tácticos non exhaustivos, en grupos dun máximo de 10 deportistas, mantendo a distancia interpersoal de dous metros.

As tarefas de adestramento desenvolveranse sempre que sexa posible por quendas, evitando superar o 30% da capacidade da instalación, co obxectivo de manter as distancias mínimas necesarias. Ás sesións de adestramento non poderán asistir medios de comunicación.

Por outra banda, calquera cidadán poderá acceder ás instalacións deportivas ao aire libre, excepto ás piscinas e as zonas de auga. Permitirase a práctica deportiva individual ou aquelas que se poidan desenvolver por un máximo de dúas persoas, sempre que non manteñan contacto físico e cumpran a distancia interpersoal de dous metros.

Nos centros deportivos pechados, a práctica deberá ser individual e con cita previa. Só poderá haber unha persoa por adestrador e quenda. Non se reabrirán os vestiarios nin as zonas comúns.

A orde establece que estas medidas establecidas para o desenvolvemento da actividade deportiva profesional e federada non se aplicarán á caza e pesca deportiva.

Nos espazos pechados onde se desenvolvan os actos e espectáculos culturais, poderán acceder un máximo de 30 persoas. Si son ao aire libre, o aforo será dun máximo de 200 persoas. En todo caso, deberase respectar a distancia interpersoal. Para iso, ademais de reducir o número de butacas e evitar o paso de persoas entre filas, facilitarase o acceso e a saída escalonadas e non se prestarán servizos complementarios como o de cafetería, entre outras medidas que detalla a orde.

As persoas con síntomas de COVID-19, aquelas a as que se lles haxa diagnosticado a enfermidade ou as que estean en contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada, deberán continuar illadas.

Dudas das Delegacións do Goberno en relación coa Orde SND/399/2020, de 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restriccións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición hacia unha nova normalidade.

Back to top

Usamos cookies en nuestra Web para mejorar tu experiencia de usuario. Asumimos que estás de acuerdo pero tienes la opción de no aceptar cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar